WAAROM WIJ

Ons website-adres is: https://yum-asia.com

Bij Yum Asia zijn we toegewijd aan het beschermen en behouden van uw privacy wanneer u onze site bezoekt of elektronisch met ons communiceert. 

In dit privacybeleid, samen met onze gebruiksvoorwaarden, wordt uitgelegd wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die wij van u verzamelen wanneer u deze site bezoekt. We werken dit beleid van tijd tot tijd bij, dus kom regelmatig terug en bekijk dit beleid regelmatig.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WE VERZAMELEN EN WAAROM WE DIE VERZAMELEN

Laatst bijgewerkt: 12 juni 2023

1. Overzicht

Het beleid: Deze privacyverklaring geldt voor deze website; www.yum-asia.com en bediend door Yum Asia en regelt de privacy van degenen die het gebruiken. Het doel van dit beleid is om u uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens tijdens het browsen of gebruiken van deze website controleren, verwerken, behandelen en beschermen, inclusief uw rechten onder de huidige wet- en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met het volgende beleid, wilt u mogelijk stoppen met het bekijken/gebruiken van deze website. We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter heeft, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is gemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

 • Affiliate betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of een andere managementautoriteit.

 • Aanvraag betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload op een elektronisch apparaat met de naam Yum Asia UK

 • Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar Yum Asia, Aylesford, Kent, ME20 7NA, Verenigd Koninkrijk.

 • Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 • Service verwijst naar de Applicatie.

 • Service Provider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het bedrijf om de service te vergemakkelijken, om de service namens het bedrijf te leveren, om services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen analyseren hoe de service wordt gebruikt.

 • Social media-service van derden verwijst naar elke website of sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan maken om de service te gebruiken.

 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Je betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, voor zover van toepassing.

Beleid sleuteldefinities:

 • “Ik”, “onze”, “ons” of “wij” verwijzen naar het bedrijf, [Bedrijfsnaam en andere handelsnamen].
 • “u”, “de gebruiker” verwijst naar de perso(o)n(en) die deze website gebruiken.
 • GDPR betekent Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • PECR betekent privacy en elektronische communicatieverordening.
 • ICO betekent Information Commissioner's Office.
 • Cookies betekenen kleine bestanden die zijn opgeslagen op een computer of apparaat van een gebruiker.

2. VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Onder de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) controleren en / of verwerken wij alle persoonlijke gegevens over u elektronisch op basis van de volgende wettige grondslagen.

 • Wij zijn vrijgesteld van registratie in het ICO Data Protection Register omdat:
 • Wettelijke basis: Toestemming. De reden dat we deze basis gebruiken is omdat we verwerken uw gegevens op de volgende manieren: 

Bewaartermijn gegevens: Wij zullen uw gegevens op deze basis blijven verwerken totdat u uw toestemming intrekt of vaststelt dat uw toestemming niet langer bestaat.
Uw informatie delen: Wij delen uw gegevens niet met derden en slaan geen creditcardgegevens op.

Als, zoals door ons is vastgesteld, de wettige basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, verandert, zullen we u op de hoogte brengen van de wijziging en elke nieuwe wettige basis die indien nodig moet worden gebruikt. We zullen stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie als de wettige basis die gebruikt wordt niet langer relevant is.

3. UW INDIVIDUELE RECHTEN

Onder de AVG zijn uw rechten als volgt. U kunt er meer over lezen uw rechten hier in detail;

 • het recht op informatie;
 • het recht op toegang;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht om te wissen;
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht op gegevensportabiliteit;
 • het recht om bezwaar aan te tekenen; en
 • het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de ICO www.ico.org.uk als u vindt dat er een probleem is met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens.

We behandelen verzoeken om subjecttoegang in overeenstemming met de AVG.

4. INGEBEDDE INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingebedde inhoud bewaken, inclusief het traceren van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

5. INTERNETCOOKIES

We gebruiken cookies op deze website om u een betere gebruikerservaring te bieden. Dit doen wij door een klein tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat/computer te plaatsen om bij te houden hoe u de website gebruikt, om vast te leggen of te loggen of u bepaalde berichten die wij tonen hebt gezien, om u, indien van toepassing, ingelogd te houden op de website, om relevante advertenties of inhoud, u doorverwezen naar een website van een derde partij.

Sommige cookies zijn vereist om te kunnen genieten en de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken.

We gebruiken een cookiecontrolesysteem waarmee u het gebruik van cookies kunt accepteren en kunt bepalen welke cookies op uw apparaat/computer worden opgeslagen. Sommige cookies worden voor een bepaalde tijdsperiode bewaard, andere voor onbepaalde tijd. Uw webbrowser zou u de bedieningselementen moeten bieden om cookies van uw apparaat te beheren en te verwijderen, zie de opties van uw webbrowser.

6. GEGEVENSBEVEILIGING EN BESCHERMING

We zorgen voor de beveiliging van alle persoonlijke informatie die we bezitten door gebruik te maken van veilige gegevensopslagtechnologieën en nauwkeurige procedures voor het opslaan, openen en beheren van die informatie. Onze methoden voldoen aan de GDPR-conformiteitsvereiste.

7. TRANSPARANTE PRIVACY-UITLEG

We hebben enkele nadere uitleg gegeven over de privacy van gebruikers en de manier waarop we deze website gebruiken om een ​​transparante en eerlijke methode voor gebruikersprivacy te promoten.

8. E-MAILMARKETINGBERICHTEN EN ABONNEMENTEN

Onder de AVG gebruiken we de wettelijke toestemmingsgrondslag voor iedereen die zich abonneert op onze nieuwsbrief of marketingmailinglijst. Wij verzamelen alleen bepaalde gegevens over u, zoals beschreven in de paragraaf “Verwerking van uw persoonsgegevens” hierboven. Alle e-mailmarketingberichten die we verzenden, worden gedaan via een EMS, een e-mailmarketingserviceprovider. Een EMS is een externe dienstverlener van software/applicaties waarmee marketeers e-mailmarketingcampagnes naar een lijst met gebruikers kunnen sturen.

E-mailmarketingberichten die we verzenden, kunnen trackingbakens / bijgehouden aanklikbare links of vergelijkbare servertechnologieën bevatten om abonneeactiviteit binnen e-mailmarketingberichten bij te houden. Waar gebruikt, kunnen dergelijke marketingberichten een reeks gegevens bevatten zoals; tijden, datums, IP-adressen, openingen, klikken, doorsturen, geografische en demografische gegevens. Dergelijke gegevens, binnen zijn beperkingen, zullen de activiteit tonen die elke abonnee voor die e-mailcampagne heeft gemaakt.

Alle e-mailmarketingberichten die we verzenden zijn in overeenstemming met de AVG en de PECR. Wij bieden u een eenvoudige methode om uw toestemming in te trekken (uitschrijven) of uw voorkeuren/de informatie die wij over u bewaren op elk gewenst moment te beheren. Zie eventuele marketingberichten voor instructies over hoe u zich kunt afmelden. Onze EMS-providers zijn MailChimp en Sender. Binnen ons EMS-systeem bewaren wij de volgende gegevens over u;

 • E-mailadres
 • IP adres
 • Abonnementstijd en -datum

9. SOORT VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS, HET GEBRUIK EN OPENBAARMAKING

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de Privacybeleid Generator.

Typen verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Voornaam en achternaam

 • Gebruiksgegevens

 • We verzamelen informatie over uw winkelwagen tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, uniek apparaat ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via of via een mobiel apparaat, laptop, tablet of soortgelijk elektronisch apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, inclusief maar niet beperkt tot het type apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een apparaat.

We beginnen met het volgen van uw winkelwagen zodra u een artikel aan uw winkelwagen toevoegt en uw e-mailadres of telefoonnummer invoert in het afrekenformulier of de pop-up. Als u bent ingelogd op uw account, beginnen we met het volgen van uw winkelwagen zodra u een artikel aan uw winkelwagen toevoegt.

We slaan zowel de inhoud van het winkelwagentje als de gegevens die u opgeeft in het afrekenformulier of de pop-up op om:

 • Stuur u een transactionele e-mail of sms over uw verlaten winkelwagentje
 • Verbeter de klantervaring door gegevens te herstellen die zijn ingevoerd in het afrekenformulier voor het geval u de pagina verlaat of per ongeluk vernieuwt

Informatie van sociale-mediaservices van derden

Het bedrijf staat u toe een account aan te maken en in te loggen om de service te gebruiken via de volgende sociale mediadiensten van derden:

 • Kopen Google Reviews
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Als u besluit om u te registreren via of ons op een andere manier toegang verleent tot een externe socialemediaservice, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van uw externe socialemediaservice, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of Uw lijst met contactpersonen die aan dat account is gekoppeld.

U hebt mogelijk ook de mogelijkheid om aanvullende informatie met het bedrijf te delen via het account van uw externe socialemediaservice. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft u het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.

 • Uw account beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de service die voor u beschikbaar zijn als geregistreerde gebruiker.

 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, items of diensten die u hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.

 • Om je te contacteren: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie over updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor hun implementatie.

 • Om u te voorzien met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die waarover u al hebt gekocht of waar u naar heeft gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw informatie gebruiken om een ​​fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als continuïteit, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarin persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard over onze servicegebruikers behoren tot de overgedragen activa.

 • Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze service, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:

 • Met serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met gelieerde partners: We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen. In dat geval zullen we van deze gelieerde ondernemingen eisen dat ze zich houden aan dit privacybeleid. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer Ons moederbedrijf en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met ons staan.
 • Met zakenpartners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimtes met andere gebruikers communiceert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten worden verspreid. Als u interactie hebt met andere gebruikers of zich registreert via een Social Media Service van derden, kunnen uw contactpersonen op de Social Media Service van derden uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens voor elk ander doel bekendmaken met uw toestemming.

Bewaring van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsmaatregelen af ​​te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren of de functionaliteit van onze service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

We bewaren verlaten winkelwagengegevens gedurende 180 dagen met als doel uw verlaten winkelwagen en afrekenformuliergegevens te herstellen. Dit omvat uw naam, achternaam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, locatie en aanvullende informatie.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de gegevensbeschermingswetten kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Het bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het bedrijf worden verplicht om uw persoonlijke gegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het bedrijf kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in goed vertrouwen dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van het bedrijf
 • Voorkom of onderzoek mogelijk wangedrag in verband met de Service
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Bescherm tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. 

Onze winkelbeheerders en winkelmanagers hebben toegang tot de verlaten winkelwagengegevens die u heeft opgegeven.

Privacy van kinderen

Onze service is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, Neem contact op. Als we merken dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iedereen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Als we op toestemming moeten vertrouwen als een wettelijke basis voor het verwerken van uw informatie en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen we de toestemming van uw ouders nodig hebben voordat we die informatie verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Verzoeken om gegevensverwijdering

Ga naar deze URL www.yum-asia.com/uk/contact en voer in uw bericht de woorden 'Verzoek tot verwijdering van gegevens' in. Vul uw naam en e-mailadres in en uw gegevens worden uit ons systeem verwijderd.

10. NEEM CONTACT OP

Wij verwelkomen alle vragen, opmerkingen of verzoeken die u heeft met betrekking tot dit privacybeleid. Neem gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan de pagina, of neem contact met ons op: